POSAO

KORISNI SAVETI

Kako napisati CV?

Biografija ili CV predstavlja prvi kontakt tražioca zaposlenja sa potencijalnim poslodavcem. Glavna uloga biografije jeste da jasno, brzo i efikasno posreduje između vaših kompetencija, znanja i radnog iskustva i poslodavca sa druge strane. Biografija je Vaša reklama; omogućuje Vam da adekvatno predstavite vaše profesionalne ambicije. Njena namena je da zaintresuje poslodavca da Vas pozove na razgovor; CV je dokument koji se tradicionalno u poslovnom svetu sastavlja po određenoj formi i sadržini.

Saveti za pisanje biografije (CV):

  • Beli papir A-4 formata
  • CV ne bi trebalo da bude duži od 2 strane A-4 formata
  • Preporučljivo je koristiti font veličine 10-12 sa slovima: times new roman ili arial
  • Koristite kratke i koncizne rečenice!
  • CV ne sme sadržati gramatičke, pravopisne i interpunkcijske greške.
  • CV mora biti lak za čitanje
  • CV treba prilagoditi poslu ili poziciji za koju se prijavljujete
  • Informacije u biografiji moraju biti tačne
  • Fotografiju možete staviti( u gornjem desnom uglu) u CV ako ste sigurni da na njoj delujete kao poslovna, pouzdana i prijatna osoba
  • Pišite u trećem licu ili pasivu ( odajete utisak objektivnosti i profesionalnosti).
Razgovor za posao

Primarni cilj razgovora za posao jeste da na isti budete i primljeni. Sekundarni cilj jeste da u slučaju da ne budete izabrani za navedeno radno mesto, ostavite takav utisak, da Vas navedena kompanija ima u vidu za neke druge odgovarajuće poslove u tom preduzeću ubuduće, odnosno, da Vaše podatke zadrži u svojoj bazi podataka. I naravno, jedan od ciljeva jeste i usavršavanje sopstvenog predstavljanja, odnosno, sticanje samopouzdanja za buduća uspešna konkurisanja.

Osmeh i pozitivan stav uvek i svuda!

Modeli CV obrazaca